Jdi na obsah Jdi na menu
 


              Mateřská škola Blatná, Šilhova, Šilhova 822, 388 01 Blatná

      

Kritéria pro přijímání dětí

k předškolnímu vzdělávání

 

Ředitelka Mateřské školy Blatná, Šilhova stanovila následující kritéria podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

 

III.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

Od 1. 9. 2017 je poslední rok v mateřské škole před nástupem do ZŠ povinný.

 

 Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději před 01.09. běžného roku dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.

 

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20 odst.2 písm. d.) školského zákona.

 Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace.  S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.  

 

          Ředitelka při přijímání dětí do mateřské školy při rovnosti bodů upřednostní dítě starší dle data narození.

 

 

 

Hana Petlánová- ředitelka MŠ

 

 

 

KRITÉRIUM

BODOVÉ HODNOCENÍ

 

Trvalý pobyt dítěte

 

ve školském obvodu

MŠ Šilhova

 

9

 
 

 

ve školském obvodu

 MŠ Vrchlického

 

6

 
 
 

 

v Blatné

 

 

 

v ostatních obcích

 

2

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věk dítěte

 

dítě do 3 let věku

 

0

 

 

3 roky věku k 31. 8. běžného roku

 

 

5

 

 

4 roky věku k 31. 8. běžného roku

 

 

                    6

 

 

5 let věku k 31. 8. běžného roku

                   

 

                    7

 

 

 

sourozenec umístěný

v MŠ Šilhova

 

 

 

 

 

 

                    3

 
 
 
 

 

individuální situace dítěte

dítě se zvýšenou sociální potřebností

 

                   5

 

 

 

Školský obvod Mateřské školy Blatná, Šilhova, Šilhova 822, 388 01 Blatná tvoří východní část města s ulicemi:

Akátová, Blýskavky, Brigádnická, Buková, Buzická, Čechova, Habrová, Chelčického, Javorová, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Lipová, Malý vrch, Masná, Mlýnská, Na Bílé Husi,

 Na Blýskavkách, Na Tržišti, nábřeží Husovo, Nad Lomnicí, náměstí J.A.Komenského,

náměstí Míru, Nerudova, Písecká, Pivovarská, Polní, Purkyňova, Rybářská, Řeznická,

Spálená, Strakatého, Šilhova, Topičská, U Čertova kamene, V Jamkách, V Podzámčí,

Vorlíčkova, Za Malým vrchem, Zahradnická, Žižkova a části města Čekanice, Hněvkov
a Skaličany.