Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hřiště

 Veřejné dětské dopravní hřiště

dsc_6021.jpg

 

SPRÁVCE HŘIŠTĚ:

Mateřská škola Šilhova, Šilhova 822, 388 01 Blatná

Odpovědný pracovník: Hana Petlánová - tel. 383422980

 

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí - Pátek

16:30 - 20:00  hodin

Sobota - Neděle

  8:00 - 20:00  hodin

 

 POVINNOSTI UŽIVATELŮ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ:

  • v celém prostoru dětského hřiště je zakázáno:

a) kouření

b) konzumace alkoholu a omamných látek

c) manipulace s otevřeným ohněm

d) přinášet na dětské hřiště  střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky,   chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat

e) vstup se psy a jinými zvířaty

f) jízda na kole přes pískoviště a další povrchy hřišť (trávníky, oblázkové apod.)

g) vjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhy

h) poškozovat zařízení a vybavení dětského hřiště a zeleň, pokud je součástí dětského hřiště

i) znečišťovat dětské hřiště a zeleň, která je součástí dětského hřiště.

  • dospělá osoba je povinna před tím, než se dítě dostane do kontaktu s mobiliářem hřiště, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění , že je stavem dětského hřiště ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby ho dítě používalo
  • vstup na dětské hřiště je zakázám:

a) pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo je na něm zjištěna závada

b) v horkém počasí může být povrch hřiště zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku,dohlížející osoba je povinna teplotu zařízení hřiště předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat

c) pokud je dětské hřiště a vybavení poškozeno či ve stavu, který brání užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele.

  • pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba
  • dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště a užívání vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby
  • uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost
  • z užívání dětského hřiště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozního řádu, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod vlivem omamných a návykových látek
  • za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese zodpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba

ROČNÍ REVIZE ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ:

  • kontrola podle ČSN  EN 1176, ČSN EN 1117 a metodického pokynu MŠMT č.j. 37014/2005-25

UPOZORNĚNÍ!!!!

Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

 

Tento provozní řád schválila Rada města Blatná dne 5. února 2007 usnesením č. 44/07.

 

dsc_6048.jpg