Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třídní vzdělávací program-SLUNÍČKA

29. 1. 2021

Třídní vzdělávací program-třída Sluníčka

Ústřední postavou pro vzdělávací činnosti v průběhu školního roku jsou postavičky typické pro jednotlivá roční období.

 

„Se skřítkem Jeřabinkou vítáme PODZIM, máme se rádi, pomáháme si“

Motivační postavou v podzimním bloku je skřítek Jeřabinka.

Společně s Jeřabinkou vytváříme vhodné podmínky pro dobrou adaptaci dětí ve třídě, pocit důvěry, sebedůvěry, sebeúcty, seberealizace, sounáležitosti.

Jeřabinka děti učí zvládat sebeobsluhu, základní hygienické a zdravotně preventivní návyky. Formou her zvládat základní pohybové dovednosti, pozorovat podzimní přírodu, její změny. Učíme se zvládat a dodržovat pravidla třídy. Umět charakterizovat roční období-podzim.

 

„ Meluzínka objevuje ZIMU a její krásy“

Další ústřední a motivační postavou v zimním bloku je víla Meluzínka.

Děti se s vílou Meluzínkou seznamují s ročním obdobím ZIMA. Prohlubují poznatky o zimním období, přírodě, počasí. Získávají znalosti o volně žijící zvěři a ptácích. Seznamují se s tradicemi a zvyky o Vánocích. S Meluzínkou děti prožijí období karnevalu a masopustu. Děti seznamují Meluzínku s hlavními postavami z pohádky Ledové království, experimentují se sněhem a ledem. Využívají možnosti pobytu venku na zahradě k zimním radovánkám. Učí se nové písně, koledy, básničky.

 

„K JARU si přivoníme s vílou Sněženkou“

Víla Sněženka děti provází jarním obdobím.

Tento tematický celek je inspirován odchodem zimy a vítáním jara. S vílou Sněženkou se děti seznamují s historií vítání jara, přibližují si znalosti o vodě a vodní říši. Učí se charakteristické znaky jarního období, seznamují se se základními jarními květinami, procvičují barvy. Povídají si o přírodě-zvířata, rostliny, stromy, keře a učí se vnímat přírodu všemi smysly-pokusy s vodou, smyslové hry. Děti chodí společně s vílou Sněženkou do přírody-k řece,

k rybníku, parku, do lesa. Pozorují přírodu vlastními smysly. Sněženka seznamuje děti s prožitkovým učením-děti mají možnost pozorovat pokusy ve třídě-klíčení, sázení apod. Povídáme si o tom, jak můžeme chránit životní prostředí a probouzíme v dětech kladný vztah k přírodě.

 

„Svatojánský brouček se těší na LÉTO a prázdniny stejně jako my“

Svatojánský brouček děti provází v letním období a seznamuje je s charakteristickými znaky léta.

V tomto období děti získávají poznatky o přírodě formou vlastního prožitku, a to především při pobytu venku. Venkovní hry-stopovaná, schovávaná, labyrinty, skákací panák, zdolávání překážek v terénu. Děti rozvíjí své pohybové dovednosti.. Vycházky do okolí, výlety, akce na zahradě-taneční dopoledne, přehlídka masek, hrajeme si s bublifukem, opékaní buřtů, sportovní dopoledne. Děti se učí vyprávět příběhy, zážitky, řešit hádanky, procvičují rýmy, rytmizují.